- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

فایل صوتی/شهردار نهاوند در مورد نحو واریز دومیلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان چه گفت؟

صدای نهاوند:

http://www.sedaynahavand.ir/wp-content/uploads/2016/05/FILE0087.wav [1]

شهردار نهاوند صبح روز سه شنبه در جمع  اصحاب رسانه وخبرنگاران شهرستان نهاوند توضیحاتی در مورد چگونگی واریز دومیلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان پول به حساب شهرداری و برداشت ۴۵۰ میلیون تومان آن و خروج دومیلیارد تومان دیگر آن توضیحاتی ارائه داد و به تمام شایعه پراکنی و جوسازی های روزهای اخیر عده ای منفعت طلب پاسخ داد.

کانال صدای نهاوند [2]