- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

نقره داغ بوفه بیمارستانی در نهاوند

به گزارش صدای نهاوند به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان،محمود رضا شکرائی گفت:بوفه یکی از بیمارستان های نهاوند به دلیل تخلف های صنفی محکوم شد.

رئیس تعزیرات حکومتی نهاوند افزود: پرونده تخلف این واحد صنفی پس از ارجاع به شعبه اول تعزیرات حکومتی نهاوند ، بررسی و منجر به صدور رای شد.

محمود رضا شکرائی گفت:این واحد صنفی متخلف به پرداخت ۴۰۰میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

شکرائی افزود: گزارش تخلف را بازرسان اتاق اصناف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی بیان داشت:با توجه به نارضایتی مردم از بوفه های بیمارستانی و مراکز عرضه کالاهای اساسی با تمام متخلفان برخورد قاطع بعمل می آید.