- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

«تانکرهای متخلف تخلیه کننده فاضلاب های چاههای جذبی نهاوند زیر تیغ قانون»

 عزیز قیاسی با  اعلام  این خبر گفت: حسب شکواییه های مردمی از عملکرد غیر اصولی و غیر بهداشتی تانکرهای تخلیه فاضلاب که فاضلابهای آلوده را در مکانهای غیر مجاز تخلیه می نمایند، در فرودین و اردیبهشت ماه سالجاری، رانندگان و مالکان سه خودرو متخلف از قوانین و مقررات زیست محیطی به مراجع قضایی معرفی که با توجه به کیفر خواستهای صادره، آرای محکومیت آنها مترصد صدور در دادگاههای کیفری شهرستان می باشد.

قیاسی افزود: یکی از رانندگان حسب رای صادره به تحمل ۷۰ میلیون جزای نقدی محکوم که برای ۱۲ ماه تحت نظر محیط زیست قرار گرفته است تادر صورت تکرار به مجازات های مقرر محکوم گردد.

حامد قپانوری