- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

آزمون جذب بهورز در استان همدان ۱۸ اسفند برگزار خواهد شد

به گزارش صدای نهاوند، دکتر فاطمه ترکمان اسدی با بیان اینکه هم اکنون این افراد می توانند با مراجعه به آدرس http://azmoon.umsha.ac.ir [1] نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام کنند افزود:از بین این افراد ۲۰۲ بهورز به منظور خدمت رسانی در روستا‌های همدان جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: با تامین منابع و هماهنگی‌های انجام شده این افراد پس از قبولی در آزمون های کتبی، مصاحبه و احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون گزینش، در دوره‌های آموزش بهورزی شرکت خواهند کرد و پس از کسب موفقیت در طی دوره آموزشی جهت ارایه خدمات سلامت در خانه‌های بهداشت استان به کار گرفته می‌شوند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: با جذب این نیرو‌ها بخشی از نیاز خانه بهداشت‌های استان به بهورز زن و مرد رفع خواهد شد.

گفتنی است؛هم اکنون ۷۳۱ بهورز در ۵۰۰ خانه بهداشت مشغول ارائه خدمات بوده و ۱۰۶ دانشجوی بهورز نیز در حال دریافت آموزش‌های لازم در مراکز آموزش بهورزی استان هستند.