- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

فیلم/مصاحبه پر حاشیه شهردار برزول؛ من و همکارانم در طبقه سی ام آپارتمان زندگی می کنیم!