- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

نرخ سرویس های مدارس در نهاوند اعلام شد

به گزارش صدای نهاوند، در مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۸ جلسه قیمت گذاری سرویس های مدارس نهاوند در اداره صنعت معدن و تجارت با حضور رئیس اداره موصوف و نمایندگان اداره آموزش و پروش ، فرمانداری ، حمل و نقل شهرداری و اتحادیه اتومبیل و تا‌کسی تلفنی برگزار گردید و مصوب گردید ؛

۱- کرایه ماهیانه هر دانش آموز داخل شهر نهاوند توسط مینی بوس دویست و پنجاه هزار تومان

۲- کرایه ماهیانه هر دانش آموز توسط مینی بوس از شهرک حیدری به مرکز شهر دویست و شصت هزار تومان

۳- کرایه ماهیانه هر دانش آموز توسط سواری و آژانسها و تاکسی داخل شهر نهاوند چهارصد هزار تومان

۴- کرایه ماهیانه هر دانش آموز توسط سواری و آژانسها و تاکسی از شهرک حیدری به مرکز شهر چهارصد و پنجاه هزارتومان

ضمن اینکه هر خودرو مجاز به حمل مسافر بر اساس ظرفیت خودرو می باشد

تلفن رسیدگی به شکایات
اداره صنعت معدن ۱۲۴
اتاق اصناف ۳۳۲۴۳۷۰۵