- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

فیلم/مشاهده خرس در ارتفاعت گرین نهاوند