- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

نماینده نهاوند به همراه رئیس جهاد کشاورزی از پروژه های کشاورزی نهاوند بازدید کردند

به گزارش خبرنگار صدای نهاوند،در این بازدیدها از پروژه های گلخانه سبزی و صیفی روستای امیرآباد،کانال آبرسانی کشاورزی دهبوره، کانال فرعی باغات کشاورزی کوهانی، طرح احداث باغ انگور داربستی بازدید شد.

همچنین با توجه به نیازهای شهرستان، نماینده نهاوند ر خصوص موارد ذیل پیگیری های لازم را انجام داد.

طرح کانال آبرسانی دهبوره به دهنو به طول ۷ کیلومتر که حدود ۳۰۰متر آن باقی مانده است.

طرح آبرسانی شبکه فرعی نهر شعبان در روستای کوهانی و تأمین اعتبار لازم جهت تکمیل شبکه های فرعی منشعب از رودخانه گاماسیاب به ارزش ۳۰۰۰ میلیارد ریال.

تسریع در اجرای گازرسانی به گلخانه صیفی و سبزیجات روستای امیرآباد.

پیگیری رفع مشکلات باغ جدید الاحداث روستای میلاب در سطح ۵ هکتار.

پیگیری اصلاح سربند های بند گبری و وراینه که فاقد سازه فنی جهت توزیع آب است و اصلاح و تجهیز سربندها و تسریع در روند ترمیم دریچه های آسیب دیده و به سرقت رفته در طول نهار شعبان