- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

سراب گیان و فارسبان دو قطب گردشگری نهاوند در برزخ مدیریت و مالکیت

به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، این روزها چه در گذشته و چه در حال سراب گیان و فارسبان دوقطب گردشگری نهاوند که می توانند میزبان شایسته ای برای خیل عظیم گردشگران باشند، حال خوبی را سپری نمی کنند و در برزخ مشکل ندانم کاری دست و پنجه نرم می کنند، سراب گیان دست به گریبان مشکل مدیریت و سراب فارسبان درگیر با مشکل مالکیت است.

قطعا ادامه و کش دادن این اوضاع یک بازنده بزرگ به نام مردم دارد،یکی مردمان منطقه و دیگری مردمانی که تحت عنوان گردشگر و مهمان‌، دل به مسافرت نهاوند خوش می کنند.

برای حل این مشکل چاره مصلحت و دل این و آن را به دست آوردن نیست باید با ادله و سند و قاطعیت یکبار برای همیشه، بهترین تصمیم مدیریت و مالکیت برای این دو سراب، با توجه به منفعت کلی مردم و شهرستان گرفته شود و پرونده آنها بسته شود.

قطعا متولیان و مسئولان با توجه به بررسی، تحقیق، ادله و در نظر گرفتن ظرفیت این دو سراب بکر می توانند بهترین راه حل را با همراهی و همدلی مردمی که عاشق و دلسوز منطقه و شهرستان قدیمی نهاوند هستند،ارائه کنند تا نهاوند همچنان در فهرست مناطق مهم گردشگری غرب کشور قرار داشته باشد.