- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

بخشدار خزل، ساماندهی و نگهداری سراب فارسبان نهاوند را مدیریت کند

علیرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار صدای نهاوند، گفت: بخشدار خزل باید جلسه ای را با دهیاران و شوراهای دو روستای فارسبان و کمالوند جهت تعریف و تعیین مجموعه ای برای حفظ و نگهداری سراب فارسبان برگزار کند.

شهبازی، اظهار کرد: بخشدار خزل با همکاری اداره میراث فرهنگی باید برای مدیریت مجموعه سراب فارسبان، ایجاد درآمد، نگه داری و حفظ امکانات آن راهکار ارائه کند.

وی افزود: اقدامات مهمی برای تامین زیرساخت های گردشگری در سراب فارسبان انجام ویا در حال اجرا و نهایی شدن است، اما برای حفظ و نگهداری آن باید یک مسئولیتی ایجاد کرد و به ارگان یا مجموعه ای سپرد تا خدمات و امکاناتی که ارائه و ایجاد می شود آسیب نبینند.