- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

حمیدرضاسیف برای دومین بار بعنوان مدیر بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند منصوب شد

صدای نهاوند:

مدیرشبکه بهداشت و درمان  شهرستان نهاوند در ابلاغی حمیدرضاسیف را بعنوان مدیر بیمارستان آیت الله علیمرادیان منصوب کرد.

به گزارش صدای نهاوند، حمید رضا سیف مدیر جوان وباتجربه ایست که  پیش از این سابقه سه سال مدیریت بیمارستان آیت الله علیمرادیان را درسالهای ۹۰-۹۳ برعهده داشت است. و راه اندازی بخش نوزادان -راه اندازی دستگاه سنگ شکن -راه اندازی شوک مغزی افزایش فضای فیزیکی اورژانس بهسازی و افزایش تخت های سی سی یو و ارتقا بیمارستان از درجه دو به درجه یک بخشی از خدمات ایشان در آن سالها بوده است.

سیف در دوسال  گذشته بعنوان رئیس فوریت های پزشکی توانست اورژانس شهرستان نهاوند راکه در سال ۹۲  دربین مناطق ۹ گانه استان مقام آخر را داشته در پاییز ۹۳ به عنوان شهرستان برتر و نمونه استان معرفی نماید.

با توجه به وضعیت بیمارستان آیت الله علیمرادیان و بروز مشکلاتی در این بیمارستان،  انتظار میروداین مدیر متعهد با کوله باری از تجربه سوابق مدیریتی  متعدد و روابط عمومی بالا بتواند در مسیر پویایی و بالندگی ای بیمارستان گام های موثری را بردارد.

حمید رضا سیف دارای مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی و کارشناسی پرستاری است.

telegram-channel [1]