- پایگاه تحلیلی خبری صدای نهاوند - https://sedaynahavand.ir -

سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری نهاوند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار صدای نهاوند، شهردار نهاوند در این مراسم گفت: این مرکز باهدف تاکید بر تکریم ارباب رجوع و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان افتتاح می شود.

محمدحسین پور، با تاکید بر تکریم جایگاه تاکسی داران شهر نهاوند ، از اعتماد شورای شهر و اختیار تام برای اجرای اصلاحات و ساماندهی این واحد قدر دانی کرد.

حسین پور با بیان اینکه با اجرا و به نتیجه رساندن پروژه های خدماتی عمرانی شهرداری، پاسخ حسن اعتماد شورا ی شهر را خواهم داد، افزود:  سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری نهاوند با اعتبار ۱۰۰میلیون تومان تخریب و باسازی شده است.